Crisisopvang

Crisisopvang is voor mensen die direct onderdak nodig hebben. Zij kunnen snel een bed krijgen. Bijvoorbeeld bij een psychische crisis. Instellingen voor maatschappelijke opvang hebben vaak ook crisisopvang.

Moet u met spoed uw huis verlaten of kunt u niet meer veilig thuis wonen?

Vraag aan familie of vrienden of u bij hen terecht kunt. Lukt dit niet? Dan kan crisisopvang een (tijdelijke) oplossing zijn. Ook helpen ze u om uit uw crisissituatie te komen.

Is er sprake van geweld thuis? Neem contact op met Veilig Thuis.

Heeft iemand in uw huishouden een beperking? Dan kunt u ook contact opnemen met MEE Amstel en Zaan.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

MEE Amstel en Zaan

Ondersteuning bij leven met een beperking

Derkinderenstraat
10-18
1062 DB
Amsterdam
020 512 72 73

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Bent u dakloos en zorgt u voor een klein kind?

Heeft u te maken met lichamelijke of geestelijke mishandeling? Bel Veilig Thuis en vraag naar vrouwenopvang in de regio of een "blijf van mijn lijf"-huis. Of bel het Zorgadviespunt (ZAP) van de gemeente Ouder-Amstel of stuur ze een e-mail. U kunt ook terecht bij MEE Amstel en Zaan.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

Leger des Heils - Korps Amsterdam Oost

Derde Oosterparkstraat
271
1092 EA
Amsterdam

Veilig Thuis - Amsterdam Amstelland

Zorgadviespunt Ouder-Amstel (ZAP)

Telefonisch bereikbaar: 9.00 – 10.30 uur.

Inloopspreekuur:

  • dinsdag van 11.00 – 12.00 uur
    locatie: gemeentehuis, Ouderkerk aan de Amstel
  • donderdag 11.00 – 12.00 uur
    locatie: Dorpshuis, Duivendrecht
Toon op kaart (1)
x

MEE Amstel en Zaan

Ondersteuning bij leven met een beperking

Derkinderenstraat
10-18
1062 DB
Amsterdam
020 512 72 73

Loopt de situatie thuis uit de hand?

Bent u nu in gevaar? Bel dan 112. In andere gevallen: praat erover met iemand van Veilig Thuis. U kunt ook de politie bellen.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Politie - wijkagent Ouder-Amstel

D.J. de Hartoglaan
5
1111 RC
Diemen
Toon op kaart (1)
x

Politie regio Duivendrecht

D.J. den Hartoglaan
5
Diemen

Veilig Thuis - Amsterdam Amstelland

Alarmnummer

Politie - geen spoed

Zoekt u vrouwenopvang?

Is het thuis niet meer veilig? Bel naar Veilig Thuis. Zij zorgen ervoor dat u opgevangen wordt als het nodig is. Dat kan ook op een geheime plek zijn. Uw kinderen mogen ook mee.

Veilig Thuis - Amsterdam Amstelland