Gepensioneerd

De Nederlandse overheid betaalt aan iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt, een ouderdomspensioen uit. Dit ouderdomspensioen heet de Algemene OuderdomsWet (AOW). U kunt ook zelf sparen voor een extra pensioen. Dit pensioen kunt u laten uitbetalen vanaf het moment dat u met pensioen gaat en AOW ontvangt.

Wilt u meer weten over AOW of pensioen? Kies het onderwerp waarover u vragen heeft voor meer informatie.

Kunt u moeilijk rondkomen van uw AOW of pensioen?

Vraag een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan. Of vraag een inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen (IOAW) aan via de website Werk Deze uitkering zorgt ervoor dat u iedere maand een inkomen op het sociaal minimum heeft.

Sociale Verzekeringsbank - AIO-aanvulling aanvragen

Werk.nl - aanvragen bijstandsuitkering of IOAW

Waarover wilt u iets weten?