Persoonsgebonden budget (pgb)

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, komt u misschien in aanmerking voor ondersteuning. U kunt ervoor kiezen om de ondersteuning in de vorm van een budget te ontvangen. Met dit budget koopt u zelf zorg in. U bepaalt dan zelf hoe en van welke aanbieder u de hulp en ondersteuning ontvangt en houdt daarvan een administratie bij.

Als u in aanmerking komt voor een hulpmiddel van de gemeente, kunt u ook kiezen voor een pgb. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente.

U betaalt voor de ondersteuning via een pgb ook een eigen bijdrage, net als mensen met zorg in natura (ZIN). De hoogte van uw eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld. De eigen bijdrage kan niet uit het pgb betaald worden.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een pgb? Neem contact op met het Zorgadviespunt (ZAP) van de gemeente Ouder-Amstel. Samen bespreekt u wat de beste oplossing is en of u ondersteuning in de vorm van een pgb via de gemeente kunt krijgen. Meer informatie over het pgb vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank en op de website van Per Saldo.

Zorgadviespunt Ouder-Amstel (ZAP)

Telefonisch bereikbaar: 9.00 – 10.30 uur.

Inloopspreekuur:

 • dinsdag van 11.00 – 12.00 uur
  locatie: gemeentehuis, Ouderkerk aan de Amstel
 • donderdag 11.00 – 12.00 uur
  locatie: Dorpshuis, Duivendrecht

Per Saldo

Churchilllaan
11
19161
3501 DD
Utrecht

Sociale Verzekeringsbank - pgb

Sociale Verzekeringsbank - folder pgb

Hoe vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

Heeft u recht op ondersteuning volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt ervoor kiezen om de ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) te ontvangen. Met het pgb koopt u zelf hulp of hulpmiddelen in.

Dat hangt af van het soort persoonsgebonden budget (pgb). In het overzicht van Zorg Verandert ziet u waar u de aanvraag moet doen.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) leest u hoe u de aanvraag doet. Ook vindt u hier informatie over hoe u uw zorg inkoopt en hoe u het budget van uw pgb bijhoudt.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Of lees de folder van de SVB.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een pgb? Neem dan contact op met het Zorgadviespunt (ZAP) van de gemeente Ouder-Amstel. Samen bespreekt u wat de beste oplossing is en of u ondersteuning in de vorm van een pgb via de gemeente kan krijgen.

Zorgadviespunt Ouder-Amstel (ZAP)

Telefonisch bereikbaar: 9.00 – 10.30 uur.

Inloopspreekuur:

 • dinsdag van 11.00 – 12.00 uur
  locatie: gemeentehuis, Ouderkerk aan de Amstel
 • donderdag 11.00 – 12.00 uur
  locatie: Dorpshuis, Duivendrecht

Rijksoverheid - pgb aanvragen

Sociale Verzekeringsbank - folder pgb

Sociale Verzekeringsbank - pgb aanvragen

Zorg Verandert - Waar vind ik mijn zorg