Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag is geld van de Rijksoverheid om de kinderopvang te helpen betalen. U vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Doe dit binnen 3 maanden, dan loopt u geen toeslag mis. De Belastingdienst betaalt kinderopvangtoeslag tot 3 maanden terug.

Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag hangt onder andere af van:

  • of de kinderopvang is goedgekeurd door de overheid
  • of u zelf een deel van de kinderopvang betaalt
  • of u werkt of leert
  • hoeveel u verdient

Peuteropvang (voorheen: peuterspeelzalen) valt ook onder kinderopvang. U kunt dus ook kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kind naar de peuteropvang gaat. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor het peuteraanbod van de gemeente. Uw kind gaat dan 11 uur naar de opvang, verdeeld over minimaal twee dagen. U betaalt een eigen bijdrage op basis van de VNG-adviestabel ouderbijdrage kinderopvang, plus het verschil tussen het fiscaal maximaal uurtarief (€8,46 in 2021) en het uurtarief van de kinderopvanglocatie. Voor het peuteraanbod kunt u in Duivendrecht terecht bij Smallsteps Toverkruid en in Ouderkerk aan de Amstel bij Tante Kaatje Kinderopvang.

Heeft het consultatiebureau een risico op een taalachterstand bij uw kind geconstateerd? Dan komt uw kind in aanmerking voor 16 uur kinderopvang met voorschoolse educatie (VE) per week. De VE-locaties in Ouder-Amstel zijn Tante Kaatje Kinderopvang in Ouderkerk aan de Amstel en Smallsteps Toverkruid in Duivendrecht. Zij werken met het programma Uk & Puk. U betaalt over 75% van de uren een eigen bijdrage op basis van de VNG-adviestabel ouderbijdrage kinderopvang.

In sommige gevallen betaalt de gemeente mee aan de kosten van de kinderopvang. Bijvoorbeeld als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag maar wel kinderopvang nodig heeft doordat u een ziekte of beperking heeft. Of omdat u een bijstandsuitkering krijgt en cursussen volgt om werk te vinden.

Let op: u komt alleen in aanmerking voor de vergoedingen als de kinderopvang geregistreerd staat bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Kijk voor meer informatie op www.ouder-amstel.nl/kinderopvang.

 

Landelijk Register Kinderopvang

Website
www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Gemeente Ouder-Amstel - tegemoetkoming kinderopvang

Website
www.ouder-amstel.nl/tegemoetkoming-kinderopvang

Gemeente Ouder-Amstel - tegemoetkoming kinderopvang SMI

Website
www.ouder-amstel.nl | Tegemoetkoming kinderopvang SMI

Belastingdienst - kinderopvangtoeslag

Website
www.belastingdienst.nl/kinderopvangtoeslag
Telefoonnummer
0800 05 43

Er zijn verschillende soorten opvang voor kinderen.

  • Een kinderdagverblijf is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Uw kind kan hier overdag, ’s avonds en in het weekend naar toe. Het medisch kinderdagverblijf (MKD) is er voor kinderen met ernstige problemen in de ontwikkeling.
  • Een peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Uw kind kan hier een ochtend of een middag naar toe. Uw kind leert alvast spelend hoe het is op de basisschool. Heeft uw peuter een taalachterstand? Op de peuteropvang is extra aandacht voor taal.
  • De buitenschoolse opvang is voor kinderen op de basisschool. Dit kan opvang voor en na schooltijd zijn. Of in de vakanties.
  • Een gastouder biedt opvang voor kinderen van alle leeftijden. Uw kind wordt in het huis van de gastouder opgevangen of bij u thuis. Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen.

Kijk op de website van het Landelijk Register Kinderopvang voor opvang bij u in de buurt.

Soms is er een wachtlijst. Geef uw kind al op voor de geboorte.

Gemeente Ouder-Amstel - kinderopvang

Website
www.ouder-amstel.nl/kinderopvang

Gemeente Ouder-Amstel - kinderopvang - aanbod voor peuters

Website
https://www.ouder-amstel.nl/Home/Kinderopvang/Aanbod_voor_peuters

Gemeente Ouder-Amstel - kinderopvang - voorschoolse educatie

Website
https://www.ouder-amstel.nl/Home/Kinderopvang/Voorschoolse_educatie_VE

Landelijk Register Kinderopvang

Website
www.landelijkregisterkinderopvang.nl